Print

1)September 2013 Staff meeting Logmar teachers- presentation of the project-main ideas, creating a working group, making information board in the school hall, brainstorming for brain study websited, articles other ideas.Ruszyły prace w projekcie Partnerskim Grundtviga „iTongue-our Multilingual Future” nr projektu 2013-1-DE2-Gru06-16304 4. Agencja Usług Lingwistycznych Logmar zorganizowała spotkanie informacyjne dla wszystkich pracowników naszej placówki dotyczące rozpoczynającego się projektu. Spośród lektorów pracujących w naszej instytucji utworzono grupę roboczą projektu. Przedstawiono główne założenia projektu, cele oraz ideę nauczania języków obcych z wykorzystaniem najnowszych badań w obszarze neurolingwistyki. W głównych holu szkoły zawisła tablica informacyjna dotycząca projektu.

2) Second Staff meeting October 2013

Preparation for first mobility, information about the project in cooperating institutions. Październik 2013

Drugie spotkanie robocze w ramach „iTongue-our Multilingual Future” nr projektu 2013-1-DE2-Gru06-16304 4. Przygotowanie do mobilności w Niemczech, omówienie i przygotowanie programów komputerowych potrzebnych podczas działań podczas mobilności (Cubase, Audacity, sprzęt, dyktafony, słuchawki). Przygotowanie informacji o organizacji mobilności.
Informacja w zaprzyjaźnionych instytucjach o możliwości pracy wolontariackiej na rzecz projektu oraz wzięciu udziału w projekcie ( ProEdu, Klub Seniora, Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej Rybnik-Europa).December 2013Grudzień 2013

W ramach Projektu Partnerskiego Grundtviga „iTongue-our Multilingual Future” nr projektu 2013-1-DE2-Gru06-16304 4 Agencja Usług Lingwistycznych zainicjowała powstanie wielojęzycznego mini-słowniczka w językach krajów partnerskich uczestniczących w projekcie. Polska była pomysłodawcą a wszystkie organizacje partnerskie współtworzyły powstanie tego produktu. Pobierz PDF
Organizacja partnerska ze Szwajcarii była inicjatorem powstania grupy iTongue na portalu społecznościowym Facebook. Grupa służy utrzymaniu kontaktów oraz wymianie doświadczeń. Facebook

Nawiązaliśmy współpracę z Panem Januszem Rzymankiem, który zajmuje się stroną profesjonalną projektu - nagrywaniem tekstów oraz edycją dźwięku. Współpraca z panem Januszem obejmuje szeroki zakres działań, tj. przeszkolenie kadry Agencji Usług Lingwistycznych Logmar z zakresu programów komputerowych Audacity, Cubase oraz programów do tworzenia filmów video Moovly i FreeMake Vieo Converter. Współpraca obejmować będzie również pomoc przy nagrywaniu dekodowanych tekstów w ramach produktów iTongue, obróbka dźwięku, składanie nagranych materiałów, podkładanie ścieżki muzycznej.

 Zespół roboczy zajmował się również tłumaczeniem materiałów w ramach projektu. 
Były to między innymi:
„ Instrukcja dla użytkowników mózgu” oraz Instrukcja dekodowania.
Ponadto przetłumaczone zostały następujące próbki tekstów, które w następnej kolejności zostały dekodowane i nagrane:
a) „Qu'est ce que c'est
b) songs- „Language song” oraz „Love for Life”
c) „It's high time” oraz access vocabulary (słownictwo pomocnicze do tekstu)
d) „Wir sollten”